Inloggen +31 33 494 2280 info@arbodienst.nl

Van verzuimnaarVeerkracht

Gezonde medewerkers zorgen voor gezonde bedrijven.
Daarmee wordt gezondheid een instrument van betekenis.

Positieve gezondheid
voor de medewerker

Gezonde, veerkrachtige medewerkers werken met meer plezier en vallen minder snel uit. Rienks Arbodienst ondersteunt klanten en hun medewerkers actief bij het vergroten van hun veerkracht. Daarbij focussen we ons als uw arbodienst niet alleen op klachten, ziekte en verzuim, maar richten we ons op de mens als geheel.
Op Positieve Gezondheid. 

De basis van onze aanpak

Medewerkers die goed kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen, zijn op lange termijn beter inzetbaar. Wij werken samen met organisaties aan duurzame inzetbaarheid. En aan het vermogen van medewerkers en organisaties om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

Verzuim en duurzame inzetbaarheid zijn veel meer dan alleen een medische aangelegenheid. Elke organisatie heeft hierin haar eigen uitdagingen. Daarom leveren wij als landelijke arbodienst maatwerk. Met als rode draad onze visie: gezondheid is een multidimensionaal concept en veerkracht de sleutel naar langdurig en met plezier werken.

inzicht

Iedere verbetering begint met inzicht. Dat geldt voor individuele medewerkers. En voor teams, afdelingen en organisaties als geheel. En voor uw arbodienst.

f

eigen regie

We werken als arbodienst toe naar een situatie waarin je organisatie zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid neemt voor de gezondheid, veerkracht en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

wetenschappelijk onderbouwd

Veerkracht als thema is niet uniek. Maar de manier waarop wij als arbodienst dit thema borgen in onze werkprocessen is dat wel. Wij brengen de laatste wetenschappelijke inzichten in praktijk en werken hierbij samen met kennispartners.

1

samenwerken

Samen werken aan een gezonde, veerkrachtige organisatie met gezonde, veerkrachtige medewerkers: dat kan alleen als er consensus over doelen en aanpak is, als je de gezamenlijke arbo doelen regelmatig evalueert en je met elkaar in gesprek blijft.

Gezonde en veerkrachtige medewerkers

Veerkracht is het vermogen en de motivatie van de medewerker om vanuit eigen regie veerkrachtig om te gaan met de fysieke, mentale, spirituele en sociale uitdagingen van het leven.

Veerkracht is voor iedereen anders. Maar het maakt ons allemaal sterker: medewerker, team en organisatie.

veerkracht is:

de eerste stap die je zet nadat je bent
gevallen.

veerkracht is:

iets wat je zelf in de hand hebt en in jouw voordeel kan laten werken.

veerkracht is:

terug kunnen springen in de functie die je kunt en wilt doen.

veerkracht is:

wat je nodig hebt om je minder te laten beperken door de obstakels op je weg

veerkracht is:

tegenslag en uitdagingen aankunnen ook al lijkt het uitzichtloos

Verzuim en duurzame inzetbaarheid zijn veel meer dan alleen een medische aangelegenheid. Elke organisatie heeft hierin haar eigen uitdagingen.

Deze bedrijven
gingen u voor

sterker door veerkracht

We werken samen met organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

Als landelijke arbodienst werken we samen met uw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

algemeen

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

certificaten

© rienks arbodienst 2022 | Sitemap

Uw landelijke arbodienst altijd dichtbij: Den Haag - Eindhoven - Groningen - Limburg - Nijmegen - Utrecht -Breda - Zwolle