Uncategorized Archives - Rienks Arbodienst

Uncategorized

ByAlice

Helpdesk Vitaal Thuiswerken

Helpdesk Vitaal Thuiswerken

Wat wilt u nu niet verliezen in deze onrustige periode in tijden van het coronavirus? Het welzijn van de medewerkers en de bedrijfscontinuïteit. Hoe houdt u beide gezond als er geadviseerd wordt aan werknemers om zoveel mogelijk thuis te werken?

Lopen medewerkers tegen problemen aan of met zorgen rond? De meeste werknemers hebben momenteel beperkte middelen en moeten zich aanpassen aan het thuiswerken, al dan niet met kinderen. Wat heeft u uw werknemers te bieden ter ondersteuning van deze ingrijpende veranderingen, stress en onzekerheid? Hoe waarborgt u nu de continuïteit. Wat kunt u als werkgever nu direct doen?

Specialistisch advies
Binnen Rienks is er een team van specialisten om mee te denken over passende, extra maatregelen die nu genomen kunnen of zelfs moeten worden voor de inrichting en de uitvoering van de werkzaamheden op de thuiswerkplek. Zoals een Arbeidshygiënist, Veiligheidskundige, Bedrijfsfysiotherapeut, Bedrijfsmaatschappelijkwerker en een Arbeid & Organisatie deskundige bijvoorbeeld.

Helpdesk Vitaal Thuiswerken Uw individuele medewerkers krijgen telefonisch of via beeldbellen coaching & advisering op een voor hen passend moment. Wij ontzorgen hiermee de leidinggevende en problemen worden direct aangepakt zodat de inzetbaarheid gecontinueerd blijft. Te denken valt aan ergonomie, communicatie, pauzegedrag en concentratieproblemen. De Helpdesk is op maat in te richten en uit te voeren.

 

Verlies ook niet het positieve werkklimaat en de continuïteit bij leidinggevende:
Management Advisering en Coaching in tijden van het Corona virus

Ook werknemers en leidinggevende in vitale sectoren hebben momenteel te maken met uitzonderlijke situaties die zorgen voor gevoelens van angst voor besmetting, stress, onrust en vermoeidheid. En wellicht nog onzekerheid over hun baan.  Over leiding geven aan thuiswerkende medewerkers of in vitale sectoren krijgen wij nu de logische vragen: Er zijn veel mensen aan het werk op de bouwplaats, hoe ga ik hiermee om? Hoe kan ik effectief communiceren? Heb ik een corona task force team nodig? Hoe werk ik het beste samen? Hoe geef ik leiding als je zelf ook onzekerheid en angst ervaart? Hoe voorkom ik onveilige situaties en stress? Kunnen ze wel naar hun werk? Via een telefonisch consult of video-bellen kan Rienks direct ondersteunen om zoveel mogelijk werknemers op een gezonde en prettige manier aan het werk te laten blijven.

Heeft u interesse in de Helpdesk Vitaal Thuiswerken, Managementadvisering of andere arbodiensten? Neem dan rechtstreeks telefonisch of per mail contact op met één van de deskundigen van Rienks om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Joris Mostert via mobiel 06-13647883 of via e-mail:J.Mostert@Arbodienst.nl of

Max Vermeij via mobiel 06-12592678 of via e-mail: M.Vermeij@Arbodienst.nl

Download de leaflet Helpdesk Vitaal Thuiswerken hier.

ByAlice

Afspraken-op-afstand verlengt tot 1 juni as. en Rienks Nieuwsbrief

Woensdag 1 april

Zoals dinsdag 31 maart werd aangegeven in de persconferentie van het kabinet blijven de overheidsmaatregelen die van kracht waren onverminderd van kracht en zijn deze verlengd tot en met 28 april as.

Rienks volgt de richtlijnen van het RIVM en de overheidsmaatregelen en omdat plannen tot 6 weken vooruit hebben we beslist om voorlopig tot 1 juni onze afspraken op afstand door de zetten. Op basis van nieuwe overheidsmaatregelen later in april gaan we onze termijn eventueel weer herzien.

De artsen/ casemanagers/ adviseurs spreken ofwel telefonisch met de medewerkers ofwel via videoverbinding (WeSeeDo). Op die manier nemen we enerzijds de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de verspreiding van het virus en tegelijkertijd contineren we onze dienstverlening zo optimaal mogelijk.

Lees hier de Rienks laatste Nieuwsbrief 2 April

Hierbij geven we ook een update van de preventiemaatregelen en download hier de RIVM RIVM protocol samen veilig doorwerken.
Samengevat de huidige stand van zaken nog even op een rij:

 • De volgende algemene preventiemaatregelen zijn nog steeds van toepassing:
  • Was de handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Houd 1,5 meter afstand

Advies aan u als werkgever:

 1. Breng hygiënemaatregelen actief onder de aandacht van medewerkers en attendeer elkaar op de uitvoering hiervan. Ophangen van posters kan hierbij helpen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/01/communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen).
 2. Zorg voor voldoende handenwasgelegenheid, zeep en papieren handdoekjes.
 3. Verder dienen extra maatregelen te worden genomen om de werkplekken schoon te maken en vooral de plekken waar veel handcontact plaatsvindt (kranen, trapleuningen toetsenborden etc.).
 4. Ventileer werkplekken door bijvoorbeeld ramen open te zetten of anders door goed onderhouden airconditioningsystemen.

Risicogroepen werken bij voorkeur thuis en doen aan ‘social distancing’. Is dat niet mogelijk, overleg dan met de (bedrijfs)arts.

Aanvullende dienstverlening

Het is goed om te weten dat u ook bij Rienks terecht kunt voor aanvullende adviezen over:

 • Bedrijfscontinuïteit
 • Bio ArbeidsHygiënische Strategie (BAH):
  • Risico-indeling populatie
  • Organisatorisch
  • Technisch
  • Algemene Hygiëne maatregelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Infectiepreventieprotocollen

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met uw arbodienstprofessional of email naar relatiebeheer@arbodienst.nl.

 

Sluit uw bedrijf (deels)?

Mocht uw bedrijf (deels) sluiten en mocht er vanwege deze maatregel minder kortdurend verzuim zijn waar u de begeleiding van de arbodienst voor nodig heeft, maak dan in elk geval afspraken over het continueren van de arbodienstverlening voor de werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. UWV verwacht dat re-integratietrajecten niet volledig stil komen te liggen en een vinger aan de pols vanuit de arbodienst is daar in elk geval passend bij. Leg in de betreffende re-integratiedossiers vast wat de reden is van het feit dat er tijdelijk geen werkzaamheden verricht worden.

Wat moet ik doen als bij een van mijn medewerkers of een gezinslid  een infectie met het coronavirus is bevestigd met een test?

 • De GGD onderzoekt of uw werknemer in contact is geweest met personen uit de risicogroep in de besmettelijke periode. De GGD informeert deze personen.
 • U kunt contact opnemen met de GGD en (bedrijfs)arts voor advies (opstellen van een informatiebrief voor medewerkers, hygiënemaatregelen ed).
 • Voor alle werknemers blijven de eerder genoemde adviezen gelden.

Gelden er aangepaste privacyregels vanwege Corona?

De AVG geeft werkgevers normaal gesproken weinig ruimte om persoonlijke gegevens van de zieke werknemer vast te leggen en te verwerken. Bij een pandemie is het echter belangrijk dat werkgevers de juiste maatregelen nemen voor het personeel en de organisatie. Zij blijven nl. verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek.

The European Data Protection Board (EDPB), laat op 23 maart 2020 in een persbericht (https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/news/edpb_covid-19_20200316_press_statement_en.pdf)  weten meer ruimte te geven aan werkgevers. Dit doen zij op basis van artikel 9 lid 2 sub i AVG (volksgezondheid). O.b.v. dit artikel mogen werkgevers zonder toestemming van de werknemers gegevens verwerken in verband met het coronavirus. Dit betekent niet dat werkgevers nu alle vrijheid hebben om gegevens te verwerken. Het noodzakelijkheidsvereiste blijft van kracht en de persoonsgegevens dienen goed beschermd en beveiligd te zijn.

Wel mag een werkgever werknemers vragen om bij zichzelf na te gaan of ze klachten hebben die op een coronabesmetting kunnen duiden (keelpijn, luchtweginfectie, hoesten, niezen, loopneus, koorts). Ook kan hij de bedrijfsarts of de arbodienst om advies vragen bij individuele casuïstiek. Verder heeft de werkgever het recht om werknemers te vragen zich te melden bij corona-achtige klachten. Op die manier kan de werkgever passende maatregelen nemen.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag de werkgever werknemers niet zelf controleren op mogelijke besmetting met corona. Ook mag hij geen gezondheidsgegevens vastleggen: dit is en blijft voorbehouden aan de bedrijfsarts en de arbodienst .

Via deze link kun je campagnemiddelen als posters en flyers downloaden van de Rijksoverheid. Verspreid ze op je werkvloer of online.

 

ByAlice

Afspraak-op-afstand verlengd tot 1 mei

Woensdag 25 maart Spreekuren & advisering op afstand verlengd tot 1 mei as.

Maandag 23 maart heeft het kabinet nadere maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. De meeste gelden tot 1 mei as (m.u.v. groepen). Daarom zullen wij onze afspraken op afstand voor spreekuren & advisering doorplannen tot 1 mei als preventiemaatregel (in plaats van 6 april).

Lees hier meer over video-bellen.

 

ByAlice

Update nieuwe maatregelen coronavirus 23 maart

Sinds 23 maart gelden aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. De nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf verkoudheidsklachten of koorts krijgen.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen.

(..)

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

Een overzicht van cruciale beroepen en vitale processen vindt u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen

Als uw werknemer niet kan werken vanwege de opgelegde overheidsmaatregelen (bv. omdat een huisgenoot koorts ontwikkelt bij klachten van hoesten en/of verkoudheid), maar uw medewerker heeft zelf geen klachten, dan is een ziekmelding in principe niet van toepassing. Is thuiswerken geen optie? Dan kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

 

 

ByAlice

Laten we met elkaar (digitaal) in verbinding blijven: ‘Coronavirus: aanpassingen en adviezen’

Kan elk spreekuur wel telefonisch worden afgehandeld? Hoe zet Rienks de dienstverlening voort? Wat heb ik mijn medewerkers te bieden ter ondersteuningen van stress, onzekerheid of rouw? Hoe zorg ik voor een veilige werkomgeving?

De verspreiding van het coronavirus in relatie tot werk leidt tot logische vragen aan Rienks Arbodienst en een aangepaste inrichting van onze diensten. De meest relevante informatie vindt u in bijgevoegde documenten. Als Prevermo Groep BV willen we u ook hierbij suggesties doen voor uw bedrijfscontinuïteit en veiligheid op de werkvloer bijvoorbeeld.

Nieuwsbrief Rienks Arbodienst ‘Coronavirus aanpassingen en adviezen’

Hier vindt u onze arbeidsdeskundigen (AREA)

Adviezen infectiepreventie Corona SW

Veilig op de werkvloer met Adaptics