+31 33 494 2280 info@arbodienst.nl

Onze werkwijzemaakt medewerkersveerkrachtiger

Onze werkwijze maakt medewerkersveerkrachtig

Medewerkers die goed kunnen inspelen op veranderingen
en ontwikkelingen, zijn op lange termijn beter inzetbaar.

Onze werkwijze

Onze aanpak is een doorlopend proces om grip op verzuim te krijgen/houden en de veerkracht op medewerkers- en organisatieniveau te vergroten. Dit proces ziet er vervolgens als volgt uit:

scan & verken

Het begint met het verkrijgen van inzicht. We starten onze dienstverlening daarom met een scan op organisatieniveau. Daarin inventariseren we onder andere verzuim, beleid en RI&E. Ook meten we de veerkracht van medewerkers. De resultaten van de fase Scan & Verken vormen samen een nulmeting van de huidige situatie en geven inzicht in de benodigde ondersteuning.

advies

Op basis van de inzichten uit de fase Scan & Verken bespreken we in een adviesgesprek het gat tussen de huidige situatie en de doelen die in de aanbestedingsstukken staan. Daarna organiseren we een gezamenlijke consensusbijeenkomst over doelen en aanpak. Dit is de basis voor een gedragen plan ‘Van verzuim naar veerkracht’ voor je organisatie.

monitoren en bijstellen

Gedurende onze samenwerking blijven we cijfers en resultaten meten en KPI’s doelen evalueren, zodat we indien nodig tussentijds actie kunnen ondernemen. We geven gevraagd en ongevraagd advies, op een positief-kritische manier. Onze ondersteuning, samenwerking en kennisdeling zijn gericht op het behalen van de afgesproken doelen.

Onze werkwijze bij verzuim van een medewerker

Bij langdurig of terugkerend verzuim gaan wij als volgt te werk:

vooraf

Input leidinggevende
Input medewerker

tijdens

Foto van de situatie
Gesprek

na

Terugkoppeling na
contact met medewerker

vervolg

Vervolgconsult bij
AAG of arts
Interventies

VOORAF – De medewerker krijgt voor het spreekuur een uitnodiging van het servicebureau. Voorafgaand aan het eerste contact verwachten onze professionals input van zowel de leidinggevende als de medewerker zelf.

TIJDENS – In de derde week van het verzuim vindt een triage plaats. Dit gebeurt in de vorm van een gesprek van de medewerker met de Adviseur Arbeid en Gezondheid (AAG).

NA – Medewerker en leidinggevende ontvangen gelijktijdig een terugkoppeling.

VERVOLG – De bedrijfsarts bepaalt wie de begeleiding voortzet: de AAG of de bedrijfsarts.

voor

Input leidinggevende
Input medewerker
Triage (digitaal)

VOORAF – Uitgangspunt in onze begeleiding zijn de zes dimensies van het model Positieve Gezondheid. Hiermee stellen onze professionals sneller vast wat er (echt) aan de hand is en wat mogelijk is. En zetten zij de juiste interventie in om uitval te voorkomen en bij uitval sterker terug te komen.

tijdens

Foto's van de situatie
Triage (AAG)
Gesprek

TIJDENS – In de derde week van het verzuim vindt een triage plaats. Dit gebeurt in de vorm van een gesprek van de medewerker met de Adviseur Arbeid en Gezondheid (AAG).
na

Terugkoppeling
Contact met Leidinggevende

NA – Medewerker en leidinggevende ontvangen gelijktijdig een terugkoppeling van de bedrijfsarts.

vervolg

Vervolgconsult AAG
Interventie HIP
Doorverwijzing arts
Adviseurs

VERVOLG – De bedrijfsarts bepaalt wie de begeleiding voortzet: de AAG of de bedrijfsarts.

Wil je meer weten over onze diensten?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wil je meer weten over onze diensten?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

We werken samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

Als landelijke arbodienst werken we samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

algemeen

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

certificaten

© rienks arbodienst 2024 | Sitemap