+31 33 494 2280 info@arbodienst.nl

Veelgestelde vragen

Veelgesteldevragen

Heb je een vraag? Hieronder vind je het antwoord op veelgestelde vragen.
Vind je niet wat je zoekt? Neem dan contact op met ons.

Vind hier jouw antwoord

Wat is een Veerkrachtscan?

Bij alle medewerkers – ook als ze niet verzuimen – gebruiken we het instrument kort cyclisch meten. Dit is een gevalideerde vragenlijst waarmee we de veerkracht periodiek, laagdrempelig en snel kunnen monitoren. Deze ‘veerkrachtscan’ geeft de medewerkers inzicht in hun eigen gezondheid en veerkracht, reikt leidinggevenden een betere kapstok aan tijdens functioneringsgesprekken en biedt de organisatie inzicht in de veerkracht van haar medewerkers. De vragenlijst die we hiervoor gebruiken, hebben wij ontwikkeld in samenwerking met het Instituut Positieve Gezondheid.

Het Interventie Portaal (HIP)

In dit portaal vind je verschillende interventies die een gezonde leefstijl bevorderen. Deze interventies van Rienks Arbodienst en de zuster-werkmaatschappijen binnen Prevermo hebben als hoofdthema’s: vitaliteit & gezondheid, competenties & wendbaarheid en cultuur & leiderschap. Organisaties kunnen hieraan eigen providers toevoegen.

Inloggen op VerzuimXpert

Dit online portaal van Otherside At Work biedt 24/7 inzicht in verzuimcijfers, rapportages, uitnodigingen en UWV-documenten zoals probleemanalyse en actueel oordeel. De casemanager begeleidt bij het opstellen van periodieke evaluaties op basis van de adviezen van de bedrijfsarts.

Kwartaalrapportages

Hiermee brengen we de inzetbaarheid en gezondheidssituatie van de organisatie in kaart en vergelijken we deze met benchmarkgegevens. We maken in de rapportage verschillende dwarsdoorsnedes, bijvoorbeeld op leeftijd, geslacht en functie. De rapportage is niet herleidbaar naar individuele medewerkers. Op basis van de resultaten stellen we een advies op. Daarin geven we op groepsniveau helder weer wat er goed gaat in de organisatie, maar ook met welke risico’s en uitdagingen de organisatie te maken heeft, nu en in de toekomst. We presenteren onze bevindingen en adviezen behalve in de rapportage ook mondeling.

Wat zie ik op mijn Dashboard?

Het dashboard voorziet je organisatie van stuurinformatie. Het verbindt preventie met cijfers over verzuim, legt verbanden op basis van wetenschappelijke hypotheses en maakt deze verbanden zichtbaar. Zo kun je zien of bepaalde acties op het gebied van preventie invloed hebben op het verzuim en kun je ontwikkelingen in de tijd volgen. Dit geeft je de mogelijkheid om gericht te sturen op het terugdringen van verzuim en vergroten van veerkracht

Preventief spreekuur

Zowel medewerkers als leidinggevenden kunnen gebruikmaken van een preventief spreekuur.

Kennisdeling

Wij delen onze kennis over preventie van verzuim. Dit doen we door leidinggevenden en verzuimcoördinatoren te trainen, onder andere in het voeren van ‘het goede gesprek’ over verzuimpreventie. Ook organiseren we kennissessies en beleidsoverleggen over thema’s zoals gezond leven, bewust bezig zijn met je gezondheid, mentale fitheid en weerbaarheid en sport/bewegen. In deze sessies nodigen we leidinggevenden, HR-professionals en medewerkers uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De inzichten die dit oplevert kunnen dienen als kompas. Daarnaast trainen we arbo-coördinatoren in de methodiek van Positieve Gezondheid.

Wil je meer weten over onze diensten?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wil je meer weten over onze diensten?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

We werken samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

Als landelijke arbodienst werken we samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

algemeen

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

certificaten

© rienks arbodienst 2024 | Sitemap