+31 33 494 2280 info@arbodienst.nl

In balans zijntussenlichaam & geest

Wij werken samen met organisaties aan duurzame inzetbaarheid
en aan het vermogen van medewerkers en organisaties om daar
zelf eigenaarschap over te hebben.

Veerkracht en positieve gezondheid

Onze professionals van vandaag werken aan veerkracht vanuit het model Positieve Gezondheid. We focussen niet op aandoeningen en gezondheidsproblemen van de medewerkers, maar op de mens als geheel.

Uitgangspunt in onze gesprekken zijn de zes dimensies van het model Positieve Gezondheid. Hierdoor stellen we sneller vast wat er (echt) aan de hand is. En zetten we de juiste interventie(s) in om uitval te voorkomen en sterker terug te komen.

De hulpbronnen voor Veerkracht

Je kunt veerkracht versterken door de 6 dimensies van Positieve Gezondheid van Machteld Huber in te zetten. Deze 6 dimensies noemen we de hulpbronnen voor veerkracht. Deze hulpbronnen helpen je je veerkracht op pijl te krijgen. Er zijn hulpbronnen op individueel niveau en in je werkomgeving.

Het versterken van veerkracht bepaalt de duurzame inzetbaarheid van de medewerker in een organisatie.

Dagelijks
functioneren

Lichaams
functies

Mentaal
welbevinden

Zingeving

Kwaliteit
van leven

Meedoen

Wetenschappelijk
onderbouwd

Veerkracht als thema is niet uniek. Maar de manier waarop wij dit thema borgen in onze werkprocessen is dat wel. Medewerker, team en organisatie krijgen inzicht in veerkracht en bouwen door de samenwerking met ons veerkracht op.

Vanuit ons kenniscentrum volgen we de laatste wetenschappelijke inzichten en brengen we die in de praktijk. We werken samen met kennispartners zoals het Instituut Positieve Gezondheid Hogeschool Utrecht en de VU.

route naar het versterken van  veerkracht

Interventies
Hulpbronnen
1 Veerkracht
b Uitkomsten

Hoe werkt ons veerkracht model?

interventies individu

Welke interventies zetten wij in?

 • Bedrijfsarts & taakgedelegeerde
 • Bedrijfsfysiotherapeut
 • Gezondheidspsycholoog
 • Psychosociale begeleiding
 • Leefstijl – vitaliteitscoach
L

hulpbronnen individu

6 Dimensies van positieve gezondheid:

 • Lichaamsfuncties
 • Mentaal welbevinden
 • Zingeving
 • Kwaliteit van leven
 • Meedoen
 • Dagelijks functioneren
"

interventies werk

Welke interventies zetten wij in?

 • Arbeidshygiënist
 • Veiligheidskundige
 • Trainingen
 • RI&E
 • MTO
L

hulpbronnen werk

 • Veilige werkomgeving
 • Psychologisch veilig klimaat
 • Sociale steun
 • Autonomie
 • Controle
 • Leiderschapsstijl
 • Taakeisen/ervaren werkdruk
"

veerkracht versterken

"

uitkomsten +

Duurzame inzetbaarheid:

 • Vitaliteit
 • Werkvermogen
 • Employability

Organisatie-uitkomsten:

 • Productiviteit
 • Werktevredenheid
 • Organisatiecommitment
"

uitkomsten -

 • Verzuim
 • Presenteïsme
 • Burn-out klachten

Wetenschappelijk
onderbouwd

Veerkracht als thema is niet uniek. Maar de manier waarop wij dit thema borgen in onze werkprocessen is dat wel. Medewerker, team en organisatie krijgen inzicht in veerkracht en bouwen door de samenwerking met ons veerkracht op.

Vanuit ons kenniscentrum volgen we de laatste wetenschappelijke inzichten en brengen we die in de praktijk.
We werken samen met kennispartners zoals het Instituut Positieve Gezondheid Hogeschool Utrecht en de VU.

We helpen medewerkers hun veerkracht te vergroten

Wij zijn ervan overtuigd dat werk bijdraagt aan vitaliteit en levensgeluk van mensen. Wij beperken ons niet tot verzuim, maar helpen onze klanten en hun medewerkers actief om veerkracht en inzetbaarheid te vergroten.

Je bent bij ons in goede handen.

 De betekenis van veerkracht volgens onze medewerkers

“We hebben veel wat ons overkomt niet in de hand. Waar we wel invloed op hebben, is hoe we omgaan met hobbels en kuilen op allerlei gebied. Het is waardevol als iemand zich succesvol kan aanpassen. De wetenschap tegen een stootje te kunnen, geeft een fijn gevoel.

Veerkracht is geen karaktereigenschap; iemand kan wel veerkracht ontwikkelen.
Vanuit mijn rol als AAG wil ik een werknemer hier graag bij helpen.”

Gerda Streef

Adviseur Arbeid & Gezondheid (AAG)

“Veerkracht betekent voor mij terugveren na tegenslag: het kunnen omgaan met veranderingen die op ons pad komen, deze zien als aanleiding om zaken opnieuw in perspectief te plaatsen en keuzes te maken. Veerkracht is niet iets wat je zomaar wel of niet hebt. Door aandacht te hebben voor wat er nog wel is en op zoek te gaan naar telkens weer die eerste, haalbare stap die mijn cliënten kunnen zetten, help ik ze hun Veerkracht te ontwikkelen en uiteindelijk te groeien, hoeveel verlies er ook is.”

Miriam Groothoff

Bedrijfsarts

“Voor mij betekent veerkracht een goede energiebalans. Juist in deze tijd is balans tussen inspanning en ontspanning een must. Hiermee bedoel ik fysieke en mentale inspanning maar ook fysieke en mentale ontspanning. Gezond eten, drinken, voldoende rust en beweging zijn denk ik basisbehoeften om te kunnen incasseren en om het leven aan te kunnen.
Ook het hebben van sociale contacten, erbij horen, gedachten en gevoelens uiten zijn daarbij van groot belang.”

Annemieke Catsburg

Casemanager

“Voor mij betekent het om af toe de wedstrijd met mezelf aan te gaan, uitdagingen te zoeken en daarbij risico’s te accepteren. Veerkracht kun je namelijk ontwikkelen. Niet alleen door gezond te leven ( wat heel belangrijk is) maar ook om jezelf verantwoord bloot te stellen aan stress. Dat kan psychisch zijn, maar ook fysiek, bv door af en toe de grenzen te zoeken bij inspanning, maar ook door niet bang te zijn voor al die “belastende” invloeden in je omgeving: drukte, lawaai, leefstijl “overtredingen” of virussen (!)

En plezier houden in je werk natuurlijk.”

Andries de Cock

Bedrijfsarts

sterker door veerkracht

We werken samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

Als landelijke arbodienst werken we samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

algemeen

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

certificaten

© rienks arbodienst 2024 | Sitemap