+31 33 494 2280 info@arbodienst.nl

Klachtenprocedure

Rienks Arbodienst streeft ernaar om u zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn. Indien onze dienstverlening niet naar wens verloopt, vernemen wij dit graag. Een klacht kan betrekking hebben op onze dienstverlening (keuringen, spreekuren, adviesdiensten), maar ook op bijvoorbeeld onze werkwijze of gebruik van uw persoonsgegevens. Samen met u zoeken wij naar een oplossing.

Klachten over persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Rienks Arbodienst geldt de volgende procedure:

  • Klachten m.b.t. persoonsgegevens worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zes weken afgehandeld;
  • Rienks Arbodienst is bij een privacy gerelateerde klacht verplicht om de Functionaris Gegevensbescherming (FG) om advies te vragen;
  • Indien de klacht niet naar tevredenheid van betrokkene kan worden opgelost door Rienks Arbodienst, dan kan betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl;
  • Betrokkene heeft ook de mogelijkheid om zijn of haar verzoek bij de rechter af te dwingen.

Werkwijze

  • Maak uw klacht kenbaar via onderstaand klachtenformulier. De klachtbehandelaar neemt contact op met de betrokken collega en zijn of haar leidinggevende / supervisor om hoor en wederhoor toe te passen en eventuele verbetermaatregelen af te stemmen. Na afloop ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de besproken klacht en de gemaakte afspraken. Rienks arbodienst streeft er naar uw klacht binnen zes weken af te handelen. Indien deze termijn niet haalbaar is, heeft Rienks het recht om met opgaaf van redenen, de termijn met 2 weken te verlengen, hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gesteld.

Oneens met afhandeling

  • Wanneer u het ondanks alle goede intenties niet eens bent met de afhandeling van uw klacht heeft u de mogelijkheid om bij de geschillencommissie Arbodiensten een melding te doen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar klachtregeling.nl.

Klachten over persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw Persoonsgegevens door Rienks Arbodienst. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat Rienks Arbodienst niet zorgvuldig omgaat met uw Persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw Persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie. Stuur dan u klacht naar kwaliteit@arbodienst.nl.

Bij een klacht met betrekking tot persoonsgegevens geldt het volgende verloop:

• Klachten m.b.t. persoonsgegevens worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand afgehandeld;

• Rienks is bij een (privacygerelateerde) klacht verplicht om de Functionaris Gegevensbescherming (FG) om advies te vragen;

• Indien de klacht niet naar tevredenheid van Betrokkene kan worden opgelost door Rienks Arbodienst, dan kan Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

• Betrokkene heeft ook de mogelijkheid om zijn of haar verzoek bij de rechter af te dwingen.

U kunt uw klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Klachtenformulier

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Klachtenformulier

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

We werken samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

Als landelijke arbodienst werken we samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

algemeen

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

certificaten

© rienks arbodienst 2024 | Sitemap