Nieuws | Het laatste nieuws omtrent ARBO | Rienks Arbodienst

Nieuws

ByAlice

Intakegesprek ‘We gaan voorzichtig weer open’

Door de versnelde versoepeling van de coronamaatregelen zijn veel organisaties bezig hoe zij hun bedrijf verantwoord kunnen starten of uitbreiden. Afstand, hygiëne en bescherming zijn key. Maar hoe moeten u dat toepassen in uw specifieke situatie?

Hier kunt u een samenvatting zien van een intakegesprek met Stijn Langewisch van Adaptics en Yolanda Kuis van Rienks hoe we u kunnen ondersteunen bij uw specifieke vragen:

Rienks biedt nu tijdelijk de eerste 30 minuten van een intakegesprek gratis aan samen met u te bespreken waar er eventueel nog knelpunten zijn. Stuur een email naar: info@arbodienst.nl met uw specifieke vraag zodat wij de juiste adviseur voor u kunnen selecteren.

ByAlice

Rienks is het voorportaal bij aanvragen van coronatesten bij de GGD’en en breidt COVID-19 testen uit naar contactberoepen en medewerkers middelbaar onderwijs

Naast medewerkers werkzaam in verpleeghuizen/woonzorgcentra, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, verloskundige- en kraamzorg en GGZ, komen nu ook andere beroepsgroepen (fysiotherapeuten, tand-/mondzorg, onderwijs, kinderopvang) in aanmerking voor COVID-19 tests.

Wie komt er in aanmerking voor een test ?
Werknemers met > 24 u symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) kan getest worden:
I. Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis die directe zorg verlenen aan een patiënt/cliënt
II. Medewerkers in kinderopvang en primair onderwijs
III. Contactberoepen (o.a. kappers)
IV. Medewerkers in het middelbaar onderwijs (vanaf 25 mei)
Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19.

Doel is dat zoveel mogelijk medewerkers in de zorg kunnen blijven werken. De testlocatie van de GGD is alleen te bezoeken op afspraak en met een verwijzing van de bedrijfsarts.

Rienks Arbodienst heeft hiertoe een coronateam ingericht bestaande uit bedrijfsartsen en taakgedelegeerden van bedrijfsarts en werkt nauw samen met de GGD-en in Nederland voor het aanvragen van testen. Dit team is tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar via coronatest@arbodienst.nl.

Betrouwbaar testprotocol
Rienks Arbodienst heeft een inmiddels lopende testprocedure om hierin richting klanten te kunnen voorzien. In het protocol staat een nadere beschrijving van onze rol en aanpak hierin. Mocht u zich bij ons willen aanmelden voor het aanvragen van coronatesten, verzoeken wij u het protocol te volgen en de excelsheet te gebruiken (zie bijgevoegd) om uw medewerkers aan te melden, zodat wij de aanmeldingen op een eenduidige wijze ontvangen.

ByAlice

Rienks biedt ook COVID-19 testen voor tandartsen, mondhygiënisten en fysiotherapeuten ism GGD’en

Betreft: uitbreiding coronatestbeleid conform richtlijnen RIVM (28 april) 

Naar aanleiding van het besluit van de overheid (op advies van het RIVM), om de testcapaciteit uit te breiden voor zorgmedewerkers met direct cliëntencontact vallen ook tandartsen, mondhygiënisten en fysiotherapeuten.

Rienks is door de brancheorganisatie Oval en de beroepsorganisatie van bedrijfsartsen (NVAB) gecontacteerd over onze rol bij het aanvragen van coronatesten bij de GGD, in eerste instantie voor de doelgroep zorgmedewerkers in o.a. verpleeghuizen en gehandicaptenzorg en nu conform landelijk beleid uitgebreid met zorgmedewerkers met direct cliënten/patiëntencontact die frequent binnen 1,5 meter komen van de client.

Ons Corona-outbreak team is direct aan de slag gegaan met het opzetten van een begeleidingsteam en het opstellen van het testprotocol. Rienks Arbodienst werkt nauw samen met de GGD’en in Nederland voor het aanvragen van de testen. Wij hebben een lopende een lopende testprocedure om klanten hierin te kunnen voorzien.

Voor vragen of meer informatie stuur een email naar: coronatest@arbodienst.nl.

 

 

ByAlice

COVID-19 testen bij GGD nu ook voor basisscholen en kinderopvang

Pedagogische medewerkers en leraren krijgen als zij milde klachten hebben nu (vanaf 6 mei) de mogelijkheid om zich laagdrempelig te laten testen op het COVID-19. Scholen in het basisonderwijs (inclusief het speciaal (basis)onderwijs) en de kinderopvang mogen vanaf 11 mei op een aangepaste manier openen. Dit heeft heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt op 21 april jl.

Rienks is door de brancheorganisatie Oval en de beroepsorganisatie van bedrijfsartsen (NVAB) gecontacteerd over onze rol bij het aanvragen van coronatesten bij de GGD, in eerste instantie voor de doelgroep zorgmedewerkers (waaronder ook mondzorg en fysiotherapeuten) en nu conform landelijk beleid uitgebreid met basisonderwijs en kinderopvang.

Ons Corona-outbreak team is direct aan de slag gegaan met het opzetten van een begeleidingsteam en het opstellen van het testprotocol. Rienks Arbodienst werkt nauw samen met de GGD’en in Nederland voor het aanvragen van de testen. Wij hebben een lopende een lopende testprocedure om klanten hierin te kunnen voorzien.

Voor vragen of aanmelding stuur een email naar: coronatest@arbodienst.nl of contact uw bedrijfsarts.

Eerder mochten voor zorgmedewerkers met direct cliëntencontact (waaronder ook tandartsen, mondhygiënisten en fysiotherapeuten) zich al laten testen bij bepaalde klachten bij Rienks Arbodienst: https://www.arbodienst.nl/rienks-voert-triages-uit-voor-zorgmedewerkers-buiten-het-ziekenhuis-met-patientencontact/

ByAlice

COVID-19 testen voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Sinds kort zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een COVID-19 test verder verruimd. Ook zorgmedewerkers die buiten het ziekenhuis werken met patiëntencontact komen nu in aanmerking voor een test. Rienks Arbodienst kan deze zekerheid en helderheid bieden.

Heeft u, als klant van Rienks, een zorgmedewerker met patiëntencontact, met minimaal 24 uur ziekteverschijnselen die passen bij COVID-19: hoesten en/of benauwdheid en/of koorts, kunt u bij Rienks Arbodienst terecht voor de COVID-19 check. De GGD heeft een triagelijst opgesteld die wij als arbodienst gebruiken. Het Coronateam van Rienks kan de triage voor het testen van zorgprofessionals uitvoeren en de medewerkers aanmelden bij de desbetreffende GGD. De uitslag wordt rechtstreeks met uw medewerker doorgenomen en van advies voorzien.

Contact Bij vragen of aanmelding voor triage kunt u e-mailen naar coronatest@arbodienst.nl

Lees meer over de RIVM richtlijnen: https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid