Rienks Arbodienst

De rechten en plichten van werkenden Alle vaste en niet-vaste werkenden hebben recht op een goed arbobeleid. De werkgever is verantwoordelijk voor het zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werkenden. Hij moet hierbij

Cursus voor de preventiemedewerker

Een preventiemedewerker heeft als taak zich actief bezig te houden met de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Wat moet een preventiemedewerker specifiek doen en welke branche specifieke kennis moet hij of zij hebben? Vervolgens wordt van

Nieuwe Operationeel Directeur

Met ingang van 1 september 2019 begint Bart Schöttelndreier als de nieuwe Operationeel Directeur bij Rienks Arbodienst. Bart is dan samen met Jan Marcel Schutte (Commercieel Directeur) verantwoordelijk voor de verdere innovatie en groei van

Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers

Kleine werkgevers hebben moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom komen er maatregelen die

Tips voor preventiemedewerkers

Een van de taken van de preventiemedewerker is het adviseren aan management. Maar preventiemedewerkers geven regelmatig aan dat dat niet altijd zo makkelijk is. Het vervolg van het filmpje ‘Adviseren aan het management – het

Griepvaccinatie service

Elk jaar krijgt één op de tien mensen de griep. In het najaar steekt gewoonlijk de jaarlijkse griepepidemie de kop op. Griep is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit virus infecteert de