+31 33 494 2280 info@arbodienst.nl

Wat doeteen arbodienst

Wat doet eenarbodienst

Gezonde medewerkers zorgen voor gezonde bedrijven. Maak gezondheid
samen met Rienks Arbodienst tot een managementinstrument van betekenis. 

Kerntaken arbodienst

Rienks Arbodienst is een gecertificeerde arbodienst met certificaten voor ISO 9001 en ISO 27001. Net als andere arbodiensten ondersteunen ook wij werkgever en medewerker bij ziekteverzuim en spelen wij een belangrijke rol bij re-integratie. Daarnaast vervullen we als arbodienst nog een aantal andere taken volgens de Arbowet, zoals advies en toetsing van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Maar anders dan bij de meeste arbodiensten vormen veerkracht en Positieve Gezondheid het fundament van onze werkwijze. En werken wij samen met wetenschappelijke kennispartners.

Veerkracht en Positieve Gezondheid

Verzuim en duurzame inzetbaarheid zijn veel meer dan alleen een medische aangelegenheid. Naast fysieke problemen kunnen medewerkers in hun leven ook te maken krijgen met mentale, spirituele en sociale uitdagingen. Bij Rienks Arbodienst richten we ons daarom op de mens als geheel en niet alleen op klachten, ziekte en verzuim. Het begrip veerkracht speelt hierin een hoofdrol. Want gezonde, veerkrachtige medewerkers werken met plezier en vallen minder snel uit.

Wij werken nauw samen met het Institute for Positive Health.

De werkwijze van Rienks Arbodienst

Onze aanpak is een doorlopend proces, gericht op grip op verzuim en vergroten van veerkracht.
In het kort ziet dat er als volgt uit:

scan & verken

Het begint met het verkrijgen van inzicht. We starten onze dienstverlening daarom met een scan op organisatieniveau. Daarin inventariseren we onder andere verzuim, beleid en RI&E. Ook meten we de veerkracht van medewerkers. De resultaten van de fase Scan & Verken vormen samen een nulmeting van de huidige situatie en geven inzicht in de benodigde ondersteuning.

advies

Op basis van de inzichten uit de fase Scan & Verken bespreken we in een adviesgesprek het gat tussen de huidige situatie en de doelen die in de aanbestedingsstukken staan. Daarna organiseren we een gezamenlijke consensusbijeenkomst over doelen en aanpak. Dit is de basis voor een gedragen plan ‘Van verzuim naar veerkracht’ voor je organisatie.

monitoren en bijstellen

Gedurende onze samenwerking blijven we cijfers en resultaten meten en KPI’s doelen evalueren, zodat we indien nodig tussentijds actie kunnen ondernemen. We geven gevraagd en ongevraagd advies, op een positief-kritische manier. Onze ondersteuning, samenwerking en kennisdeling zijn gericht op het behalen van de afgesproken doelen.

Grip op verzuim

Een zieke medewerker kost tijd en geld, al helemaal als het verzuim langer duurt. De financiële verantwoordelijkheid van een zieke medewerker kan nog tien jaar voortduren. De verzuimkosten kunnen dus flink oplopen. Onze visie is dat hier taken liggen voor leidinggevende, medewerker en Rienks Arbodienst.
Door in te zetten op veerkrachtig omgaan met wat zich in het leven aandient ontstaat een goede sfeer en houden we medewerkers gezond. Komt het toch tot verzuim, dan zorgen wij voor een snelle triage en snelle interventies. Zo krijgen medewerker en organisatie meer grip op verzuim.

Wij werken nauw samen met het Institute for Positive Health.

Vrijblijvende offerte

Medewerkers zijn het hart van je organisatie en je belangrijkste kapitaal. Wil jij goed voor je mensen zorgen en grip houden op verzuim? Vraag dan hier vrijblijvend een offerte aan bij Rienks arbodienst.

Bent u werkzaam bij of verantwoordelijk voor een organisatie van 50 of meer medewerkers?

Wil je meer weten over onze diensten?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wil je meer weten over onze diensten?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

We werken samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

Als landelijke arbodienst werken we samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

algemeen

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

certificaten

© rienks arbodienst 2024 | Sitemap