+31 33 494 2280 info@arbodienst.nl

Veerkracht vindenen behouden

Onze aanpak

Onze professionals kijken met een brede blik naar het verzuim van medewerkers. We focussen niet op iemands aandoeningen en gezondheidsproblemen, maar op de mens als geheel. Deze benadering helpt medewerkers omgaan met de fysieke, emotionele, spirituele en sociale uitdagingen in het leven, en hierin zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Preventief investeren in veerkracht

De medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen regie en veerkracht. De organisatie is hierin faciliterend. Vanuit Rienks adviseren en ondersteunen wij zowel medewerker, leidinggevende als organisatie. Om met plezier langdurig aan het werk te blijven en veerkrachtig om te gaan met wat zich in het leven aandient, kunnen medewerkers gebruikmaken van de volgende middelen:

Veerkrachtscan

Voor medewerkers is het van belang om inzicht te hebben in hun eigen gezondheid en veerkracht. Als hulpmiddel zetten wij hiervoor periodiek de in 3.1 genoemde veerkrachtscan uit. Ook bij medewerkers die niet verzuimen. De resultaten van deze veerkrachtscan zijn voor de medewerker inzichtelijk in Het Interventie Portaal (HIP). Hiermee kan de medewerker zelf de juiste interventie(s) inzetten om zijn veerkracht te versterken (en uitval te voorkomen).

Preventief spreekuur

Daarnaast kunnen medewerkers zich aanmelden voor een preventief spreekuur bij de Adviseur Arbeid en Gezondheid (AAG). Dit gesprek vindt plaats op basis van het thema ‘veerkracht’ en de methodiek Positieve Gezondheid. Vanuit het preventief spreekuur kunnen medewerker en AAG besluiten om direct interventies in te zetten.

Werkwijze bij verzuim van een medewerker

Bij langdurig of terugkerend verzuim gaan wij als volgt te werk:

VOOR – Uitgangspunt in onze begeleiding zijn de zes dimensies van het model Positieve Gezondheid. Hiermee stellen onze professionals sneller vast wat er (echt) aan de hand is en wat mogelijk is. En zetten zij de juiste interventie in om uitval te voorkomen en bij uitval sterker terug te komen.

meer details
De medewerker krijgt voor het spreekuur een uitnodiging van het servicebureau. Voorafgaand aan het eerste contact verwachten onze professionals input van zowel de leidinggevende als de medewerker zelf. Dit om een goed beeld te krijgen van de medewerker.

TIJDENS – In de derde week van het verzuim vindt een triage plaats. Dit gebeurt in de vorm van een gesprek van de medewerker met de Adviseur Arbeid en Gezondheid (AAG).

meer details
Als uit de triage blijkt dat er een langdurig(er) verzuim dreigt in combinatie met psychische klachten, plant de AAG acuut een pre-intake in bij een (externe) bedrijfspsycholoog uit de providerboog. De kosten hiervan zijn niet in het abonnement inbegrepen, omdat het een extern bureau betreft. De bedrijfspsycholoog stelt een eerste diagnose aan de hand van een protocol. Deze diagnose is voeding voor het gesprek met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kiest op basis van de eerste diagnose voor de juiste interventie, zoals een gesprek met de leidinggevende of een doorverwijzing naar onze GZ-psycholoog. Onze psycholoog zoekt samen met de medewerker naar oorzaken en uitingsvormen van de klacht en richt zich op het onderliggend probleem, op veerkracht en op re-integratie.

In de praktijk zorgt deze aanpak vaak voor de-medicalisering in een vroeg stadium.

NA – Medewerker en leidinggevende ontvangen gelijktijdig een terugkoppeling van de bedrijfsarts.

VERVOLG – De bedrijfsarts bepaalt wie de begeleiding voortzet: de AAG of de bedrijfsarts. Uit onderzoek van SanteQ blijkt dat snel inzetten van de juist interventie de verzuimduur verkort. Wij sturen daarom actief aan op interventie.

Voor

Input Leidinggevende
Input medewerker
Triage (digitaal)

Tijdens

Foto' van de situatie
Triage (AAG)
Gesprek

w Na

Terugkoppeling
Contact met Leidinggevende

Vervolg

Vervolgconsult AAG
Interventie HIP
Doorverwijzing arts
Adviseurs

Rienks Arbodienst

Iedere organisatie krijgt een eigen Rienks gezondheidsteam. In dit team werken onze professionals en servicebureau samen voor en met de klant. Het team heeft één vast aanspreekpunt: de casemanager. Hierdoor is de bereikbaarheid goed en blijven de lijnen kort.

L

Servicebureau

Planning

Support VerzuimXpert

Service

L

Casemanager

Training en coaching leidinggevenden

Wet Verbetering Poortwachter

Overleg

Advies aan werkgevers-zijde

L

Adviseur Arbeid en gezondheid

Sociaal medisch

Taakdelegatie (door Bedrijfsarts)

Spreekuur

Advies

L

Bedrijfsarts

Eindverantwoordelijk
Sociaal medische taken
Spreekuur
Advies

sterker door veerkracht

We werken samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

Als landelijke arbodienst werken we samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

algemeen

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

certificaten

© rienks arbodienst 2024 | Sitemap