+31 33 494 2280 info@arbodienst.nl

Jouw bedrijfeen veilige plekom te werken

Jouw bedrijfeen veilige plekom te werken

Een goed risicobeleid voor een gezonde werkomgeving.

RISICOBELEID VOOR JOUW BEDRIJF

Voor steeds meer organisaties is een goed risicobeleid wettelijk verplicht. Maar ook bedrijven die deze verplichting nog niet hebben, zijn gebaat bij een veilige werkplek en gezonde medewerkers. Ons team Veiligheid en Preventie maakt je bewust van de risico’s op verzuim door onveilige situaties. En helpt om van je bedrijf een gezonde werkplek te maken.

TEAM VEILIGHEID
& PREVENTIE

Ons team Veiligheid en preventie bestaat uit een arbeidshygiënist, een Hogere Veiligheidskundige en een arbeids- en organisatiedeskundige. Samen met jou zorgen ze ervoor dat jouw bedrijf een veilige en gezonde plek is om te werken.

Arbeidshygiënist: gezondheidsschade voorkomen
De arbeidshygiënist helpt je zorgen voor een gezonde werkomgeving. Daarbij hoort ook het inventariseren van ‘onzichtbare’ gezondheidsrisico’s, zoals gevaarlijke stoffen, verkeerde lichamelijke belasting en schadelijk geluid op de werkplek. De arbeidshygiënist doet werkplekonderzoek en stelt verbeteradviezen op. Ook geeft hij of zij voorlichting en trainingen aan medewerkers, zodat zij weten hoe zij zichzelf kunnen beschermen tegen bedreiging van hun gezondheid.

Hogere Veiligheidskundige: advies over de veiligheid in je bedrijf
De Hogere Veiligheidskundige geeft aan organisaties beleidsadvies over de veiligheid binnen ondernemingen. Het accent ligt hierbij op veiligheidskundige risico’s. Met een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) onderzoekt de Hogere Veiligheidskundige of het werk binnen je bedrijf gevaren oplevert of schadelijk is voor de gezondheid van medewerkers. Ook ondersteunt hij of zij je bij het vastleggen van beleid in een arbozorgsysteem.

Arbeids- en organisatiedeskundige: balans tussen werk, mens en organisatie
Hoe beter het werk aansluit bij de behoefte van medewerkers aan veiligheid, verbinding, uitdaging, waardering en zingeving, hoe succesvoller de organisatie. De arbeids- en organisatiedeskundige adviseert en begeleidt organisaties daarom bij duurzame oplossingen om medewerkers gezond en gemotiveerd inzetbaar te houden.

GECERTIFICEERD EN GEREGISTREERD
Rienks is een gecertificeerde arbodienst met certificaten voor ISO 9001 en ISO 27001.
Vanzelfsprekend beschikt ons team Veiligheid en preventie over de juiste papieren om kwaliteit te leveren. Wij volgen regelmatig nascholing. Zo blijven we op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Ook op het gebied van wettelijke kaders.

Wat gaat er veranderen in de RI&E ?

Vanaf 1 juli 2022 bestaat de RI&E uit een systeem RI&E en een scope RI&E

de systeem RI&E

De systeem RIE bestaat uit een aantal verplichte onderdelen zoals verzuimgegevens, inzichten van bedrijfsarts, werknemers, preventiemedewerkers, arbeidsdeskundigonderzoek en ongevallen. Een ook: kennis van de preventiemedewerkers, arbobeleid, risicobeperkende maatregelen.

f

de scope RI&E

De scope RIE bestaat uit een verdiepend onderzoek naar blootstelling aan een bepaald risico. Denk bijvoorbeeld aan blootstelling aan werkstress. Komt uit de verzuimgegevens dat veel medewerkers klachten hebben van burn-out. Dan hoort burn-out in de systeem RI&E als risico vermeld te staan. Vervolgens is er een scope RI&E een verdiepend onderzoek nodig op psychosociale arbeidsbelasting.

arbo-deskundigen

De arbo-kerndeskundigen mogen jou vanaf juli 2022 niet meer zomaar adviseren. Deze groep professionals moeten een examen afleggen bij een onafhankelijk gecertificeerde instantie. Deze instantie is aangewezen door het ministerie van SZW.

De kerndeskundige van Rienks Arbodienst helpen jullie graag met het opstellen van de RI&E tot de implementatie van het plan van aanpak.

1

plan van aanpak

De kerndeskundige van Rienks Arbodienst helpen jullie graag met het opstellen van de RI&E tot de implementatie van het plan van aanpak.

Plan direct een kennismakingsgesprek

ARBO
ZORGSYSTEEM

In een arbozorgysteem leg je vast hoe je omgaat met bedrijfsrisico’s en veiligheid. Met deze duidelijke afspraken voorkom je ongevallen en verzuim. Daarnaast maakt een goed arbobeleid ook kansen zichtbaar en dat kan geld opleveren. Wij helpen je hier graag bij.

sterker door veerkracht

We werken samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

Als landelijke arbodienst werken we samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

algemeen

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

certificaten

© rienks arbodienst 2024 | Sitemap