+31 33 494 2280 info@arbodienst.nl

Hoe krijg je gripop verzuim

Hoe krijgje gripop verzuim

Onze aanpak maakt medewerkers veerkrachtiger en op lange termijn
beter inzetbaar. Krijg met onze unieke aanpak grip op verzuim.

Van verzuim naar veerkracht

Een veilige en gezonde werkplek en een goed arbobeleid hebben grote voordelen. Zowel voor werkgevers als voor medewerkers. Als medewerkers gezond en met plezier werken, leidt dat onder andere tot lagere verzuimkosten, een hogere productie en minder verloop in het personeelsbestand.

Rienks Arbodienst helpt jouw organisatie om grip op verzuim te krijgen door de veerkracht te vergroten. Veerkracht is het vermogen en de motivatie van de medewerker om vanuit eigen regie veerkrachtig om te gaan met de fysieke, mentale, spirituele en sociale uitdagingen van het leven. Veerkracht is voor iedereen anders. Maar het maakt ons allemaal sterker: medewerker, team en organisatie.

Veerkracht is meetbaar

Bij alle medewerkers – niet alleen de medewerkers die verzuimen – meten wij de veerkracht periodiek met een korte vragenlijst, de veerkrachtscan. Deze scan, die we hebben ontwikkeld in samenwerking met het Institute for Positive Health, geeft medewerkers inzicht in hun eigen gezondheid en veerkracht en biedt leidinggevenden een houvast tijdens verzuim- en functioneringsgesprekken. Daarnaast biedt het de organisatie inzicht in de veerkracht van haar medewerkers.

Onze werkwijze

Onze aanpak is een doorlopend proces om grip op verzuim te krijgen /houden en de veerkracht op medewerkers- en organisatieniveau te vergroten. Dit proces ziet er als volgt uit:

scan & verken

Het begint met het verkrijgen van inzicht. We starten onze dienstverlening daarom met een scan op organisatieniveau. Daarin inventariseren we onder andere verzuim, beleid en RI&E. Ook meten we de veerkracht van medewerkers. De resultaten van de fase Scan & Verken vormen samen een nulmeting van de huidige situatie en geven inzicht in de benodigde ondersteuning.

advies

Op basis van de inzichten uit de fase Scan & Verken bespreken we in een adviesgesprek het gat tussen de huidige situatie en de doelen die in de aanbestedingsstukken staan. Daarna organiseren we een gezamenlijke consensusbijeenkomst over doelen en aanpak. Dit is de basis voor een gedragen plan ‘Van verzuim naar veerkracht’ voor je organisatie.

monitoren en bijstellen

Gedurende onze samenwerking blijven we cijfers en resultaten meten en KPI’s doelen evalueren, zodat we indien nodig tussentijds actie kunnen ondernemen. We geven gevraagd en ongevraagd advies, op een positief-kritische manier. Onze ondersteuning, samenwerking en kennisdeling zijn gericht op het behalen van de afgesproken doelen.

Vrijblijvende offerte

Medewerkers zijn het hart van je organisatie en je belangrijkste kapitaal. Wil jij goed voor je mensen zorgen en grip houden op verzuim? Vraag dan hier vrijblijvend een offerte aan bij Rienks arbodienst.

Bent u werkzaam bij of verantwoordelijk voor een organisatie van 50 of meer medewerkers?

Wil je meer weten over onze diensten?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wil je meer weten over onze diensten?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

We werken samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

sterker door veerkracht

Als landelijke arbodienst werken we samen met jouw organisatie aan duurzame inzetbaarheid en aan het vermogen van medewerkers om daar zelf eigenaarschap over te hebben.

algemeen

meld je aan voor de nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

certificaten

© rienks arbodienst 2024 | Sitemap