Begeleiding bij problemen thuis of op werk | Rienks Arbodienst

Psychosociale begeleiding

Hebben medewerkers problemen waar ze moeilijk mee om kunnen gaan of zelf niet uitkomen? Dan kan Rienks u helpen.

Uw medewerkers presteren het best als ze goed in hun vel zitten. Zowel op het werk als privé. Het een staat niet los van het ander. Het gaat om de totale mens. Zijn er problemen op het werk of thuis? Is er sprake van ongewenst gedrag? Dan kan dat leiden tot verzuim. Wij doen er alles aan om dat te voorkomen. Momenteel hebben we ook een speciale Corona Helpdesk voor deze begeleiding.

Rienks helpt bij het oplossen van persoonlijke en onderlinge problemen

Het team Psychosociale begeleiding bestaat uit een mediator, een bedrijfsmaatschappelijk werker en een vertrouwenspersoon. Zij helpen mensen bij het oplossen of het leren omgaan met problemen. Dat kunnen ook problemen in de privésfeer zijn. Het gaat om de totale mens. Als iemand met een probleem zit, kan dat invloed hebben op zijn functioneren of leiden tot verzuim. Dat willen we voor zijn.

De Mediator helpt bij het oplossen van een conflict

Ik begeleid het gesprek tussen verschillende partijen en help bij het zoeken naar een oplossing die voor iedereen werkbaar is. Mediation is best spannend. Daarom heb ik eerst individuele gesprekken waarin we de situatie bespreken en ik de mediation uitleg. Mijn ervaring is dat dat het best werkt. Ik breng de communicatie weer op gang en we richten ons op de toekomst. Ik ben neutraal en onafhankelijk. Leg alles vast wat er wordt gezegd. De oplossing die we met elkaar vinden, beschrijf ik in een overeenkomst. Alles in vertrouwen.

De Bedrijfsmaatschappelijkwerker biedt hulp bij persoonlijke problemen

Ik bied begeleiding op maat. Ieder mens en dus ook ieder traject is anders. Als het probleem helder is, gaan we aan de slag. Naast psychosociale begeleiding, traumaopvang, rouwbegeleiding, coaching en re-integratiebegeleiding, bied ik ook hulp totdat de reguliere hulp kan starten. Mijn doel is bereikt als uw medewerker beter en gezond functioneert. En als ik daardoor verzuim kan verminderen of voorkomen, ben ik tevreden.

De vertrouwenspersoon helpt bij ongewenste omgangsvormen

Komt een medewerker in een situatie die bij niet met een ander wil bespreken, dan kan hij mij bellen. Is er sprake van pesten, agressie, geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie? Dan bied ik hulp op maat: opvang, ondersteuning, begeleiding of advies. Vaak is het verhaal doen, stoom afblazen, sparren of gedachten ordenen al voldoende. Soms niet. Dan bespreken we de vervolgacties. Bijvoorbeeld hoe we een klacht of melding kunnen indienen en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn.

Het draait allemaal om vertrouwen

Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Daarom bespreken wij niets met anderen zonder overleg met de medewerker. Natuurlijk hebben wij contact met de werkgever. Over de bemiddeling, begeleiding of coaching. Maar de privacy van de medewerker staat bij ons centraal.
Ook zijn wij onafhankelijk. Voor medewerkers is het vaak prettig dat wij neutraal zijn en buiten de organisatie staan.