Summer school

Rienks organiseert samen met haar zusterbedrijven en Prevermo de Summer school! Onze professionals geven diverse online-trainingen die een bijdrage leveren aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van uw bedrijf en werknemers. Een uniek en tijdelijk programma in juli, augustus en september!
Om maatwerk en interactiviteit te garanderen, zijn er maximaal 15 deelnemers per training. De training duurt ongeveer 2 uur waarbij het laatste half uur er ruimte is voor uw inbreng en casuïstiek. Zit uw gekozen training vol, dan nemen wij contact met u op.

Leidinggeven op afstand; hoe houdt u de vinger aan de pols?

Welke ondersteuning hebben werknemers nu en in de toekomst nodig van hun leidinggevende? Is een andere stijl van leiderschap noodzakelijk tijdens de crisis?

Wat leert u?

 • Welke uitdagingen zijn er ten aanzien van het thuiswerken en welke voordelen
 • Het herkennen van signalen bij medewerkers die wijzen op over-/ onderbelasting en andere inzetbaarheidsproblematieken
 • Het overbrengen van de boodschap aan de medewerkers over het belang van eigen grenzen bewaken, zelf hun signalen kenbaar te maken en zodoende zelf de regie te nemen over eigen inzetbaarheid.
 • Wat kunt u voor deze medewerkers betekenen en hoe
Lees meer

Leidinggeven op afstand; hoe houdt u de vinger aan de pols?

Veel organisaties herkennen dat het verplichte thuiswerken door de crisis niet enkel nadelen heeft. Uit vele onderzoeken naar productiviteit en betrokkenheid blijkt, dat dit voor sommige medewerkers een uitkomst is en voor anderen helemaal niet. Ter preventie van over- dan wel onderbelasting en het bewaken van werkplezier is contact tussen collega’s en leidinggevenden van cruciaal belang. De leidinggevende heeft hierin een belangrijke rol. Juist omdat het goede gesprek in deze tijd van weinig tot geen face-to-face contact een uitdaging (b)lijkt.

Welke ondersteuning hebben werknemers nu en in de toekomst nodig van hun leidinggevende? Is een andere stijl van leiderschap noodzakelijk tijdens de crisis? Door middel van deze workshop wordt u toegerust met direct toepasbare kennis en vaardigheden om samen met collega’s/ medewerkers te kunnen blijven werken aan betrokkenheid en inzetbaarheid. Tevens organiseert u hiermee dat er in een team actief en gestructureerd aandacht komt voor het signaleren en bespreken van (alarm)signalen. Hetgeen belangrijk is ter preventie van over- dan wel onderbelasting, de relatie, het verhogen van energie en daarmee het werkplezier.

Wat leert u?

 • Welke uitdagingen zijn er ten aanzien van het thuiswerken en welke voordelen
 • Het herkennen van signalen bij medewerkers die wijzen op over-/ onderbelasting en andere inzetbaarheidsproblematieken
 • Het overbrengen van de boodschap aan de medewerkers over het belang van eigen grenzen bewaken, zelf hun signalen kenbaar te maken en zodoende zelf de regie te nemen over eigen inzetbaarheid.
 • Wat u voor deze medewerkers kan betekenen en hoe

 • Doelgroep: Leidinggevenden/ MT-leden/ HR(managers)

 • Trainer: Tjerk Nieberg, Arbeids- en Organisatiepsycholoog Rienks

 • Duur: 2 uur

 • Vorm: online en interactief

 • Data: donderdag 20 augustus van 09:00 tot 11:00

 • Maximale groepsgrootte: 15 personen

 • Kosten: € 49,95 ex btw

Aanmelden

Leidinggeven aan de herstart op het werk; hoe krijgt u uw medewerkers mee?

Hoe bereid u uw organisatie voor op het nieuwe normaal? Wat is vandaag de dag een veilige werkplek? Hoe gaat u als leidinggevende in gesprek met uw medewerker die per se wil blijven thuis werken?

Wat leert u?

 • Wat verwacht de wetgever van een veilige werkplek?
 • Hoe gaat u als leidinggevende in gesprek met uw medewerker die per se wil blijven thuis werken?
 • Hoe zorgt u ervoor dat uw team één team blijft?
 • Wat mag u van medewerkers verwachten en in hoeverre beweegt u mee met de individuele wensen?
Lees meer

Leidinggeven aan de herstart op het werk; hoe krijgt u uw medewerkers mee?
Rienks Arbodienst biedt deze online workshop aan zodat u samen met uw medewerkers verder kan bouwen aan het nieuwe normaal.
Nu de Corona maatregelen versoepeld worden maken we ook weer plannen om weer (gedeeltelijk) op kantoor te werken. Bij Rienks horen we dat de meeste bedrijven en medewerkers er naar uitzien om weer ‘gewoon’ te kunnen werken. We horen ook dat medewerkers er tegen op zien om weer op kantoor te komen, zij blijven liever thuis werken. Hiervoor kunnen veel redenen zijn:

 • Een medewerker wil niet met het drukke OV komen omdat hij bang is voor besmetting;
 • Een medewerkster wil niet naar het werk komen in de -weliswaar aangepaste- kantoortuin omdat ze dagelijks mantelzorg verleent bij haar hoogbejaarde moeder en bang is dat ze haar zal besmetten;
 • Een medewerker meent dat hij en zijn oudere partner tot de risicogroep behoren. Zij leven al maanden in strikte thuisquarantaine, zien zelfs hun kinderen en kleinkinderen niet en hebben samen afgesproken dat zij zich niet buitenshuis begeven voordat er een vaccin is;
 • Een medewerker is gewend geraakt aan het thuiswerken en het bevalt hem bijzonder goed. De lange tijd die hij eerder in de file stond besteedt hij nu aan sport. Hij voelt zich veel fitter en ook omdat hij zich op zijn rustige thuiswerkplek veel beter kan concentreren is zijn productiviteit; aanwijsbaar met 20% gestegen. Dit is voor hem zo’n overduidelijke win-win situatie dat werken op kantoor voor hem een enorme stap terug en dus uitgesloten is;
 • Een medewerker wil nog niet terug naar het werk komen omdat de werkomgeving volgens haar nog niet veilig genoeg is. Ze vindt de plexiglas schotten veel te laag, ziet veel collega’s rakelings langs elkaar lopen in de smalle gangen, ergert zich aan het geklit bij het koffie apparaat en hekelt de hygiëne in de bedrijfskantine. Ze heeft recht op een veilige werkomgeving en zolang de werkgever deze niet kan garanderen wil ze thuis blijven werken;
 • Een medewerker is het niet eens met de bepaling van de risicogroepen door het RIVM. Hij meent dat hij met zijn astmatische klachten in relatie tot zijn arbeidsomstandigheden en taken ook tot de risicogroep behoort en nog niet aan het werk kan. Zijn longarts is het met hem eens.

Wat leert u?

 • Hoe bereid u uw organisatie voor op het nieuwe normaal? Wat is vandaag de dag een veilige werkplek? Wat verwacht de wetgever hierin van de werkgever?
 • Hoe gaat u als leidinggevende in gesprek met uw medewerker die per se wil blijven thuis werken?
 • Hoe zorgt u ervoor dat uw team één team blijft?
 • Wat mag u van medewerkers verwachten en in hoeverre beweegt u mee met de individuele wensen?

 • Doelgroep: Leidinggevenden/ MT-leden/ HR(managers)

 • Trainer: Stephan Bus, Arbeids- Organisatiepsycholoog Rienks

 • Duur: 2 uur

 • Vorm: online en interactief

 • Data: dinsdag 11 augustus van 09:00 tot 11:00 & woensdag 2 september van 09:00 tot 11:00

 • Maximale groepsgrootte: 15 personen

 • Kosten: € 49,95 ex btw

Aanmelden

Duurzame inzetbaarheid: meten en op een kostenefficiënte wijze interveniëren

Duurzame inzetbaarheid: meten en op een kostenefficiënte wijze interveniëren
Hoe meet u eigenlijk het effect van duurzame inzetbaarheid en hoe kunt u doeltreffend investeren in duurzame inzetbaarheid? Kortom, wat zijn nu de werkelijke kosten en wat levert het op? Door o.a. toenemende concurrentie is het steeds belangrijk om als werkgever de juiste investeringen te doen; dat geldt dus ook voor duurzame inzetbaarheid.
Deze training gaan we dieper in op wat duurzame inzetbaarheid nu is en geven we inzicht hoe je dit goed in kaart kunt brengen. Vervolgens laten we je zien hoe je effectief/efficiënt kunt investeren in duurzame inzetbaarheid. Vervolgens wordt er concreet geïntervenieerd in sub-groepjes op, de door de deelnemers, ingebrachte casuïstiek.

Wat leert u?

 • Inzicht in hoe effect meetbaar is
 • Inzicht in het vormen van kosten efficiënte interventies
 • Mogelijkheid voor het inbrengen van casuïstiek

Meer informatie over Prevermo

 • Doelgroep: HR- leidinggevenden-stafdiensten

 • Trainer: Guus Heuvelink, Consultant duurzame inzetbaarheid
 • Duur: 2 uur

 • Vorm: online en interactief

 • Data: woensdag 19 augustus van 09:00 tot 11:00

 • Maximale groepsgrootte: 15 personen

 • Kosten: € 49,95 ex btw

Aanmelden

Thuiswerken en de invloed op uw vitaliteit

Hoe houdt u voldoende veerkracht om te anticiperen op de veranderende omgeving? Het doel van deze training is om deelnemers concrete handvatten en tools aan te reiken, om alert te blijven op hun inzetbaarheid.

Thuiswerken vraagt om aanpassingsvermogen en een (opnieuw) scherpstellen van de basisvoorwaarden voor vitaliteit. Hoe blijf je productief, gefocust en ook nog plezier houden in je werk als je thuis zit? De psychologische basisbehoeften autonomie, sociale verbondenheid en competentie moeten opnieuw worden ingevuld. Fysieke basisbehoeften zoals bewegen, slaap en natuur vragen soms ook extra aandacht. In deze sessie onderzoekt de deelnemer voor zichzelf welke van de basisbehoeften de meeste aandacht vraagt en welke praktische, concrete tools hij kan gebruiken om de persoonlijke situatie te verbeteren.

Wat leert u?

 • Inzicht in de basisvoorwaarden voor vitaliteit en fysiek
 • Inzicht in de basisvoorwaarden voor vitaliteit en mentaal
 • Praktische tools om uw eigen vitaliteit te vergroten tijdens het thuiswerken

Meer informatie over Adaptics

 • Doelgroep: werkgevers en werknemers

 • Trainer: Brigitte van Ommen-Hagoort, Vitaliteitscoach Adaptics
 • Duur: 2 uur

 • Vorm: online en interactief

 • Data: dinsdag 1 september van 09:00 tot 11:00
 • Maximale groepsgrootte: 15 personen

 • Kosten: € 49,95 ex btw

Aanmelden

Manage uw energie

Het doel van deze sessie is om inzicht te krijgen in zaken die energie opleveren, en kosten en hoe u daar een goede balans in houdt. Goed slapen, bewegen en eten zijn de basis van het fysieke deel van energiemanagement, maar dat is lang niet alles. Energie en motivatie zijn sterk met elkaar verbonden. Verschillende vormen van motivatie zorgen ervoor dat iets energie kost, of juist oplevert. De deelnemer leert in deze sessie wat persoonlijke verbeterpunten zijn op gebied van energiemanagement, op fysiek, of psychologisch vlak.

Wat leert u?

 • Inzicht in zaken die energie kosten en opleveren
 • Energie in relatie tot vitaliteit en motivatie
 • Praktische ideeën voor het managen van je energie

Meer informatie over Adaptics

 • Doelgroep: werkgevers en werknemers

 • Trainer: Caroline Slikker, Trainer/ Vitaliteitscoach Adaptics
 • Duur: 2 uur

 • Vorm: online en interactief

 • Datum: dinsdag 18 augustus 09:00 – 11:00

 • Maximale groepsgrootte: 15 personen

 • Kosten: € 49,95 ex btw

Aanmelden

Sturen op medewerkerkracht: verhogen inzetbaarheid en verlagen verzuim

Wie is er tijdens het verzuimproces verantwoordelijk en hoe kunt u als werkgever de medewerkerkracht aanspreken en daarmee de inzetbaarheid verhogen en het verzuim verlagen? In een interactieve sessie wordt gekeken welke rollen er zijn en wat je kunt doen bij verzuim waarbij “het goede gesprek” centraal staat. Wat mag wél? Hoe kan de mindset rondom verzuim veranderd worden en wat is een goede visie op het verlagen van verzuim. Op basis van het gedragsmodel, eigen-regiemodel en inzicht in gesprekstechnieken wordt dit besproken. Hierin is ruimte om praktijk casuïstiek in te brengen en te bespreken.

Wat leert u?

 • Een andere visie op verzuimbegeleiding
 • Wat kun je wél doen
 • Het stimuleren van eigen-regie
 • Handvatten en instrumenten voor het voeren van ‘het goede gesprek’

Meer informatie over de Bedrijfspoli 

 • Doelgroep: werkgevers – HR- leidinggevenden- stafdiensten
 • Trainer: Pie Wessels, Adviseur inzetbaarheid sr de Bedrijfspoli
 • Duur: 2 uur

 • Vorm: online en interactief

 • Datum: dinsdag 25 augustus van 09:00 tot 11:00

 • Maximale groepsgrootte: 15 personen

 • Kosten: € 49,95 ex btw

Aanmelden

Veilig en gezond werken in het “nieuwe normaal” tijdens de Corona Pandemie

Vanaf september a.s. zullen veel mensen weer naar het werk kunnen gaan. Toch zal Corona nog tijden impact hebben op de organisatie en onderwerp van gesprek zijn. Hoe kun jij als werkgever en leidinggevende ervoor zorgen dat medewerkers corona-proof kunnen werken?

In deze training wordt aandacht besteed aan:

 • Waar kun je als werkgever maatschappelijk op aangesproken worden in relatie tot beheersing van Covid-19?
 • Het belang van een verdiepende RI&E biologische agentia als onderdeel van de beheersing Covid-19
 • De beheersing van COVID-19 in relatie tot preventieve maatregelen waarbij de bio-arbeid hygiënische (BAH) strategie het uitgangspunt is?
 • Hoe verhoog je het infectiepreventie bewustzijn bij je werknemers.
 • Wat zijn de gezondheidseffecten van een medewerker met een doorgemaakte Covid-19.
 • Welke invloed hebben deze gezondheidseffecten op de re-integratie van uw medewerker
 • Welke (na) zorg kunt u organiseren voor uw medewerkers

Wat leert u?

 • Inzicht in te nemen maatregelen om corona-proof te werken
 • Inzicht in gezondheidsgevolgen van corona in relatie tot belastbaarheid
 • Inzicht in de gevolgen van corona niet alleen voor de zieke medewerker, maar ook voor collega’s

Meer informatie over de Bedrijfspoli

 • Doelgroep: werkgevers/ HR/ MT

 • Trainers: Caroline Kolkman, Arbeidshygiënist/ Regiomanager de Bedrijfspoli, & Jacqueline Jansse Bedrijfsarts de Bedrijfspoli
 • Duur: 2 uur

 • Vorm: online en interactief

 • Datum: 1 september 15:00 – 17:00

 • Maximale groepsgrootte: 15 personen

 • Kosten: € 49,95 ex btw

Aanmelden

Training Wet verbetering Poortwachter en versneld naar werk begeleiden

Hoe zorgt u in het verzuimtraject voor een ‘UWV proof” dossier? En, welke acties volgen uit de Wet verbetering Poortwachter? Met twee ervaren arbeidsdeskundigen lopen we stapsgewijs door de wet- en regelgeving en geven praktische handvatten voor een ‘UWV proof’ dossier. Dit op basis van de theorie en aan de hand van casuïstiek waarmee u zelf aan de slag gaat. Kortom: tijdens deze training nemen wij je mee door de Wet verbetering Poortwachter: wat moet! Wat mag! En wat is handig… Wij weten zeker dat het een leuke en leerzame middag wordt waar u profijt van zal hebben!

Wat leert u?

 • Inzicht in wie de regie heeft in casemanagement
 • U gaat zelf aan de slag met casuïstiek
 • Hoe om te gaan met WvP, AVG en privacy
 • Een nader in te plannen gratis half uur arbeidsdeskundig consult van onze professionals

Meer informatie over ADEA

 • Doelgroep: werkgevers/ HR (leidinggevende)
 • Trainers: Menno Nijs, Arbeidsdeskundige ADEA & David Beeldsnijder, Arbeidsdeskundige ADEA

 • Duur: 2 uur

 • Vorm: online en interactief

 • Data: dinsdag 11 augustus van 15:00 tot 17:00 & dinsdag 8 september van 09:00 tot 11:00

 • Maximale groepsgrootte: 15 personen

 • Kosten: € 49,95 ex btw

Aanmelden

Loslaten en kansen grijpen

Verlies van baan is ingrijpend, omdat er een belangrijke verandering in het leven van uw medewerker plaatsvindt. Indien de begeleiding hiervan niet zorgvuldig wordt gedaan of geheel wordt overgeslagen, bestaat de kans dat uw medewerker hierin blijft hangen of hier regelmatig op terugkomt wat ten koste gaat van een effectief traject richting een nieuwe uitdaging.
Tijdens deze training krijgt u als werkgever tools mee hoe u dit proces vanuit uw kant zo optimaal mogelijk kunt begeleiden. Deze begeleiding gaat uw werknemer helpen om op een juiste wijze stil te staan bij de verwerking van het verlies van zijn/haar baan en om hierna weer optimistisch over de toekomst te kunnen zijn.

Wat krijgt u?

 • Inzicht van een ervaringsdeskundige
 • Handvatten voor het stimuleren van een veilig werkklimaat
 • Handvatten voor het bevorderen van open communicatie

Meer informatie over Amplooi

 • Doelgroep: werkgevers

 • Trainer: Wieske D’Errico en Leo van Gent, mobiliteitsexperts en management Amplooi
 • Duur: 2 uur

 • Vorm: online en interactief

 • Datum: donderdag 3 september van 09:00 tot 11:00

 • Maximale groepsgrootte: 15 personen

 • Kosten: € 49,95 ex btw

Aanmelden